Ga naar hoofdinhoud

Bij HV doen we ons uiterste best om je zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen.

Wanneer zich iets voordoet waar je niet tevreden over bent hopen we dat je voldoende vertrouwen ervaart dat je dit met je begeleider bespreekt zodat jullie het samen kunnen oplossen.

De vertrouwenspersoon voor HV Reïntegratie & Zorg is Esseline McKenzie,  zij is er voor je als je het lastig vindt om je ontevredenheid bespreekbaar te maken.

Wanneer kun je een beroep op haar doen? Als je last hebt van ongewenst gedrag van je begeleider. Jij bepaalt wat ongewenst gedrag is. Wat een ander misschien geen probleem vindt, kan jij wel als ongewenst gedrag ervaren.

Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: pesten, agressie en geweld, discriminatie, niet integer gedrag en (seksuele) intimidatie. Maar ook als jij vindt dat je niet de juiste ondersteuning krijgt, is dit ongewenst gedrag.

Ervaar jij ongewenst gedrag, bespreek dit dan met de betrokkenen. Kom je er samen niet uit of heb je iemand nodig die van buitenaf mee kan kijken, je advies kan geven en/of je kan steunen, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon cliënten.

Wat doet de vertrouwenspersoon cliënten? 

  • Zij luistert naar jouw verhaal
  • Afhankelijk van jouw wensen krijg je advies of alleen een luisterend oor, hulp bij het verhelderen van je klachten en/of vragen, hulp bij het schrijven van een (klacht)brief, steun bij een (klacht)gesprek of hulp om een klacht voor te bereiden.
  • Als je een klacht wilt indienen bij de klachtenfunctionaris of bij de externe commissie dan kan je hier ook advies bij krijgen of ondersteuning. De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat jouw klacht goed onder de aandacht komt en ondersteunt je bij het zoeken naar een oplossing.

Werkwijze

  • Je kunt de vertrouwenspersoon direct bellen of mailen. Als je belt krijg je haar meteen aan de lijn of je kunt de voicemail inspreken. Dan wordt je binnen 24 uur teruggebeld.
  • Alles wat je bespreekt is vertrouwelijk. Alleen als er bijvoorbeeld sprake is van een (zwaar) misdrijf, kan het nodig zijn deze vertrouwelijkheid te doorbreken.

Ook dan bespreekt zij dit altijd eerst met jou.

  • Zij vertelt niet dat je gebeld hebt en ze deelt ook geen informatie over jou met anderen zonder jouw toestemming.
  • Zij gaat samen met jou op zoek naar een oplossing voor de problemen waar je tegen aan loopt.
  • Zij zet alleen stappen als jij daar om vraagt. Ze bedenkt niet wat goed is voor jou. Jij houdt de regie.

Belangrijk om te weten: 

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en staat altijd aan jouw kant!


Esseline McKenzie, e.mckenzie@upcmail.nl / 06 33870706

Back To Top
Zoeken