skip to Main Content

Na lang hard werken van ons hele team is HV Reïntegratie & Zorg B.V. per 1 maart 2018 officieel gecertificeerd.
Het  ISO 9001:2015 certificaat geldt voor al onze werkgebieden; beschermd wonen, ambulante begeleiding, arbeidsparticipatie, dagbesteding, reïntegratie, jobcoaching en scholing voor de doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt.

keurmerk1 keurmerk2 keurmerk3

Back To Top