skip to Main Content

Net als de rest van Nederland volgt HV Reintegratie & Zorg de adviezen van het RIVM op, om verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk te voorkomen.

De huis- en werkbezoeken gaan gewoon door. Hiervoor geldt wel dat we de richtlijnen van het RIVM hanteren. Dit betekent dat onze medewerkers als ze koorts hebben, hoesten of verkouden zijn, niet bij cliënten langs gaan maar zo mogelijk telefonisch contact houden. Wanneer cliënten deze klachten hebben gaan wij niet bij cliënten langs maar bieden we ze wel begeleiding aan d.m.v. (video)bellen.

Uiteraard worden bij de huisbezoeken de hygiëne maatregelen in acht genomen (handen wassen bij binnenkomst en vertrek, geen handen schudden en voldoende afstand houden etc.)

We vragen onze medewerkers om zoveel mogelijk vanuit huis te werken en alleen op kantoor te komen als dat noodzakelijk is. Vanwege het grote belang van collegiale toetsing, komen we als team af en toe weer bij elkaar voor overleg. Uiteraard met inachtneming van de regels van het RIVM

Wij realiseren ons dat alle berichtgeving veel onrust en ongerustheid  kan veroorzaken. Ook vraagt dit extra inspanningen van alle betrokken partijen. Wij zullen er zoveel mogelijk aan doen om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Bij HV Reïntegratie & Zorg streven wij er naar de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen en waar mogelijk zullen wij al onze taken blijven uitvoeren, met in ons achterhoofd dat wat we vandaag met elkaar afspreken morgen weer anders kan zijn.

Voor vragen is het managementteam elke dag bereikbaar via het algemene nummer of via e-mail.

Laten we met elkaar zoveel mogelijk de rust bewaren en waar nodig elkaar ondersteunen.

Back To Top
Zoeken