Ga naar hoofdinhoud

Wij vinden privacy van de mensen die we begeleiden heel belangrijk. Om iemand goed te kunnen begeleiden is vertrouwen nodig en voor vertrouwen is een gevoel van veiligheid nodig. Daarom willen we zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens. Zodoende zullen we nooit zomaar iets met een ander bespreken zonder daar eerst toestemming voor te vragen.

Klik hier voor het privacyreglement.

Back To Top
Zoeken