Ga naar hoofdinhoud

We bieden Jobcoaching. Dit is een vorm van begeleiding bedoeld voor mensen met een langdurige ziekte of handicap die ondersteuning op de werkvloer nodig hebben. Je wordt begeleid door een vaste erkende jobcoach van HV, volgens een op maat gemaakt begeleidingsplan.
De jobcoach zorgt dat op de werkplek voorwaarden worden gecreëerd waarbinnen jij goed kunt functioneren, waardoor duurzaam behoud van werk mogelijk wordt.

De Jobcoach heeft aandacht voor je motivatie om te werken, je psychische, lichamelijke en sociale situatie, je vaardigheden en je beperkingen. Er is ook aandacht voor de balans tussen belasting en belastbaarheid. De Jobcoach begeleidt je net zo lang totdat de werkgever je goed weet te ondersteunen.

Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door het UWV of de gemeente met als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij hun werk in een reguliere baan. Dit is een voorziening die de werknemer zelf kan aanvragen.

Nb. Bij HV zijn onze Jobcoaches ook re-integratie adviseur. Zij zijn er ook om werkgevers te ondersteunen en te ontzorgen m.b.t. regelgeving en contacten met het UWV.

Back To Top
Zoeken