Ga naar hoofdinhoud

Bij HV doen we ons uiterste best om je zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen.
Wanneer zich iets voordoet waar je niet tevreden over bent hopen we dat je voldoende vertrouwen ervaart dat je dit met je begeleider bespreekt zodat jullie het samen kunnen oplossen.

Mocht je een klacht hebben en vind je het lastig deze deze zelf bespreekbaar te maken, dan kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris. Ze kan je informatie verstrekken over je rechten en plichten, ze kan je adviseren over hoe je met de situatie om kunt gaan of voor je bemiddelen. Ze kan je ook ondersteunen bij het indienen van een klacht.

Onze klachtenfunctionaris is Gerdien Wenting
ze is bereikbaar op 06-15864000.

Klik hier voor het klachtenreglement.

Back To Top
Zoeken