Ga naar hoofdinhoud

Wij zijn een kleinschalige zorgorganisatie die mensen maatwerk biedt bij het vinden van een optimale balans in hun maatschappelijk functioneren d.m.v. het bieden van integrale zorg. Daarbij is er aandacht voor wonen, financiën, sociale contacten, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

Wij vinden het belangrijk dat mensen hun eigen keuzes maken zodat de mensen binnen hun eigen mogelijkheden de regie op hun leven hebben en dit vol kunnen houden.

Wij zijn een gedreven team van ambulant begeleiders, re-integratieadviseurs en jobcoaches die de begeleiding en ondersteuning voor hun rekening nemen.
Wij hebben een 24-uurs bereikbaarheid voor alle mensen die bij ons in zorg zijn.
Op de pagina “Even voorstellen” kun je zien wie we zijn en wat we doen.

Wij onderhouden korte lijnen met o.a. GGZ-instellingen, verslavingszorg, UWV, bewindvoerders, buurtcoaches, WMO-consulenten en de acht Achterhoekse gemeenten.

Onze kernwaarden zijn: eerlijkheid, duidelijkheid en wederzijds respect. We hebben geen 9 tot 5 mentaliteit, we zijn flexibel, creatief, volhardend en wij werken als het moet buiten de gebaande paden.

HV staat voor “Hou Vol, Hou Vast”. Wij bieden houvast en laten niet zomaar los.

Back To Top
Zoeken