Ga naar hoofdinhoud

Missie

HV Reïntegratie & Zorg is een kleinschalige zorgorganisatie die mensen maatwerk biedt bij het vinden van een optimale balans in hun maatschappelijk functioneren d.m.v. het bieden van integrale zorg. Daarbij is er aandacht voor wonen, financiën, sociale contacten, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

Visie

HV staat voor: “Hou Vol, Hou Vast”. HV Reïntegratie & Zorg streeft er naar houvast te bieden bij het maken van eigen keuzes om binnen de eigen mogelijkheden regie op het leven te hebben en dit vol te kunnen houden.
HV Reïntegratie & Zorg kent geen 9 tot 5 mentaliteit, is flexibel, creatief, onconventioneel en volhardend.

Onze kernwaarden zijn: eerlijkheid, duidelijkheid en wederzijds respect.

Back To Top
Zoeken