skip to Main Content

170319_HV Reïntegratie & Zorg_def
Binnen HV Reïntegratie & Zorg bieden we diverse vormen van zorg, waaronder beschut wonen en ambulante begeleiding. Om te bepalen welke vormen van ondersteuning en begeleiding passend is bij de hulpvraag van de zorgvrager, wordt er bij iedere aanmelding een uitgebreide intake gehouden. Op basis van deze intake en de informatie van de WMO consulent, wordt er samen met de zorgvrager bepaald welke zorg nodig is om de hulpvraag te beantwoorden.

De zorg kan bestaan uit ondersteuning bij zelfstandig wonen in de vorm van ambulante begeleiding, maar het kan ook betekenen dat de zorgvrager meer ondersteuning nodig heeft en de begeleiding intensiever moet zijn. Samen met een ambulant begeleider wordt een inschatting gemaakt welke ondersteuning nodig is om zo snel mogelijk weer regie te krijgen over eigen leven.

Aangezien het om maatwerk gaat is het mogelijk dat we (tijdelijk) extra ondersteuning bieden, op het gebied van individuele begeleiding bij specifieke hulpvragen, ondersteunen bij de toeleiding naar werk, opleidingen of naar een dagbesteding. Afhankelijk van de problematiek en hulpvraag zal er worden gekeken welke inzet nodig is.

Back To Top