skip to Main Content

Missie

HV Reïntegratie & Zorg is een kleinschalige organisatie die mensen maatwerk biedt bij het vinden van een optimale balans in hun maatschappelijk functioneren d.m.v. het bieden van integrale zorg.Daarbij is aandacht voor wonen, financiën, sociale contacten, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

Visie

HV staat voor: “Hou Vol, Hou Vast”.HV Reïntegratie &  Zorg streeft er naar houvast te bieden bij het maken van eigen keuzes om binnen de eigen mogelijkheden regie op het leven te hebben en dit vol te kunnen houden. HV Reïntegratie & Zorg kent geen 9 tot 5 mentaliteit, is flexibel,creatief, onconventioneel en volhardend.Onze kernwaarden zijn:eerlijkheid, duidelijkheid en wederzijds respect.

 

Doelgroepen

HV biedt individuele- of gezinsbegeleiding aan mensen met een verstandelijke (LVB) en/of lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, psychische problemen,psychosociale problematiek en psychiatrische aandoeningen.
HV biedt voor wat betreft re-integratie en jobcoaching, trajecten aan voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt metbovenstaande problematiek.
Back To Top