skip to Main Content

foto5
Een jobcoach heeft de taak om de duurzaamheid van een dienstverband te waarborgen en een werknemer naar vermogen te laten functioneren op zijn werkplek. Een optimale prestatie is afhankelijk van de gezondheid van de werknemer op lichamelijk en mentaal vlak en de aanwezigheid en kenmerken van zijn sociale contacten.

De motivatie om te werken is een belangrijk aspect waar aandacht voor is in de vorm van een goede balans tussen uitdaging van de werktaken en de vaardigheden die een persoon bezit.

Doelen van de jobcoaching worden afgestemd op de hulpvraag van werknemer en werkgever. De jobcoaches van HV Reïntegratie & Zorg hebben ervaring in het ondersteunen van werknemers met een licht verstandelijke beperking en met werknemers met psychische en psychosociale problematiek. Door regelmatig aanwezig te zijn op de werkvloer, ziet de jobcoach wat er op fysiek, mentaal en sociaal vlak van een werknemer gevraagd wordt. Door observatie en gesprekken met de werknemer en zijn leidinggevende krijgt de jobcoach een indruk  van de kennis en vaardigheden van de werknemer (zijn belastbaarheid). Een balans tussen belasting en belastbaarheid zal bijdragen aan een duurzaam dienstverband.

De jobcoaches van HV Reïntegratie & Zorg zijn zich bewust van de relatie tussen stabiliteit in het privéleven van een werknemer en zijn functioneren op de werkvloer. Indien gewenst wordt de achterban van een werknemer (ouders, partner of ambulant begeleider) bij het jobcoachtraject betrokken.

Heel concreet kan een jobcoach onder andere ondersteunen op de volgende gebieden: • versterken van werknemersvaardigheden (onder andere afspraken nakomen);

  • verbeteren van kwaliteit, tempo en inzetbaarheid;
  • contact met leidinggevende en/of collega’s;
  • balans tussen privé en werk.

Oplossingen worden gezocht bij de werknemer, maar ook bij de werkgever, zeker wanneer een werknemer niet in staat is om zich aan te passen aan zijn taakbelasting.

Jobcoaching heeft als doel dat, indien de werknemer werk heeft, hij/zij het werk blijft volhouden. Met andere woorden: jobcoaching heeft als doel een duurzaam dienstverband te garanderen. De jobcoaches van HV Reïntegratie & Zorg dragen er zorg voor dat alles rondom het werk van de weknemer goed blijft gaan. Daarbij coacht de jobcoach zowel de werknemer als de werkgever (leidinggevenden, collega’s).

Back To Top