skip to Main Content

HV Reïntegratie & Zorg is ook actief op het gebied van werk in de breedste zin van het woord. Wij bieden reïntegratie-, jobcoachingstrajecten, arbeidstraining en dagbesteding. We doen dit in nauwe samenwerking met gemeenten, hulpverlenende instanties, UWV, buurtcoaches en het bedrijfsleven.

De eerste periode van arbeidstraining wordt gebruikt voor observatie, maar ook om je ervaring op te laten doen met diverse werkzaamheden in het arbeidstrainingscentrum. Dit biedt mogelijkheden om uit te vinden wat je wilt en kunt.  Tegelijkertijd wordt in kaart gebracht op welke gebieden je behoefte hebt aan hulp of ondersteuning.

Deze plek kan ook worden ingevuld op basis van dagbesteding. Dagbesteding geeft zin aan het leven en kan een schakel naar werk zijn.

Back To Top