skip to Main Content

HV Reïntegratie & Zorg is actief op het gebied van reïntegratie en jobcoaching. Uniek is onze integrale aanpak, waarbij we naast werk ook aandacht besteden aan zorg, financiën, vrijetijdsbesteding en een zinvolle daginvulling. We doen dit in nauwe samenwerking met gemeenten, hulpverlenende instanties, UWV, buurtcoaches en het bedrijfsleven.

De eerste periode van het traject worden gebruikt voor observatie, maar ook om je ervaring op te laten doen met diverse werkzaamheden in het arbeidstrainingscentrum, klussen en stages, om uiteindelijk een volgende stap naar werk te kunnen maken. Dit biedt mogelijkheden om uit te vinden wat je wilt en kunt, maar ook de ontwikkeling van bepaalde competenties kunnen worden opgepakt. Tegelijkertijd wordt in kaart gebracht op welke gebieden je behoefte hebt aan hulp of ondersteuning.

Deze plek kan ook worden ingevuld op basis van dagbesteding. Dagbesteding geeft zin aan het leven en is dus een belangrijke schakel naar werk. Deze intensieve vorm van dagbesteding biedt een plek voor zorgvragers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Back To Top