skip to Main Content

Op 1 juli 2019 heeft Jan Henk Reimink afscheid genomen van HV Reïntegratie & Zorg B.V.
Vanaf die datum zijn de buitenlandprojecten overgegaan naar de stichting die Jan Henk Reimink samen met Dick van Schaik heeft opgericht; 
HV Buitenland Projecten hield zich vanaf juni 2018 bezig met het plaatsen van ‘probleemjongeren’ in Frankrijk. Deze werkzaamheden worden door Stichting Buitenland Projecten voortgezet. Stichting Buitenland Projecten biedt jongeren -uit eigen organisatie of van andere organisaties- de kans om voor korte of langere tijd naar Frankrijk te gaan om daar in de rust van het Franse platteland de balans in het leven te (her)vinden.
Hij of zij kan daar een gezond dag-/nachtritme ontwikkelen, eventuele verslavingen onder controle brengen en samen met de begeleider en gastgezin de wensen en mogelijkheden voor de toekomst in kaart brengen.

De jongeren die naar Frankrijk gaan zijn meestal jongeren met meervoudige problematiek. Een groot aantal is licht verstandelijk beperkt met daarbij vaak een ontwikkelingsstoornis en alcohol-, drugs- en/of gameverslaving. De jongeren hebben vaak een lange hulpverleningsgeschiedenis waarbij ze gaandeweg het geloof in een blijvende verandering zijn verloren. Vaak is er een stevige hulpafhankelijkheid ontstaan. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken en hen het vertrouwen terug te geven dat ze zelf het verschil kunnen maken, starten de jongeren hun reïntegratietraject in Frankrijk. De jongeren worden geplaatst bij Nederlands sprekende gastgezinnen die vrij geïsoleerd op
het Franse platteland leven. Daarnaast beschikt Stichting Buitenland Projecten over een familiehuis waar maximaal 4 jongeren samen wonen en werken. Deze omgeving kent aanzienlijk minder prikkels dan ze gewend zijn; geen vrienden in de buurt, geen coffeeshops, straatleven of woonhuis-/internaatdruk. Bij plaatsing wordt uiteraard rekening gehouden met de persoonlijke begeleidingsbehoefte en interesses van de jongere, er kan eventueel gestart worden met een opleiding; b.v. via E-learning. De jongeren worden uitgenodigd om binnen een gezinssituatie en een normale dagelijkse routine te functioneren en te participeren. Hierdoor kan
het dag-/nachtritme zich herstellen en raakt de jongere volledig uit zijn oude programma.

Sommigen raken hier de weg kwijt en willen zo snel mogelijk terug naar Nederland om daar de draad van het ‘oude leven’ weer
op te pakken. Hier start het gesprek. Wat verwacht je van het leven, wat wil je er zelf in investeren? Wat maakt het dat je het vertrouwen in een goede afloop volledig kwijt bent en hoe komt het toch dat je steeds weer in conflict raakt met je omgeving? En vooral ook; hoe kan het anders? In Frankrijk krijgt de jongere instrumenten aangereikt om effectiever met zijn omgeving
te communiceren en effectiever gedrag aan te leren. Een coach bezoekt de jongere en het gastgezin heel regelmatig en is 24/7 bereikbaar voor interventies en ondersteuning.

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen naar:

Jan Henk Reimink
06-21901301

Dick van Schaik
(0033)(0)698560406
dickvanschaik@hotmail.com

Back To Top