skip to Main Content

6 (1)

Beschut wonen ambulant is bedoeld voor zorgvragers die door omstandigheden (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. De intensiteit van de ambulante begeleiding en woonzorg is hoger dan bij ambulante begeleiding. Zorgvragers zullen zelf hun huur, vaste lasten en voedingsgeld moeten betalen.

Binnen het beschut wonen en ambulante zorg van HV Reïntegratie & Zorg geldt een 24-uurs bereikbaarheid via een calamiteitentelefoonnummer. Dit nummer is ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden bereikbaar.

Back To Top