skip to Main Content

6 (1)

Om beschermd te kunnen wonen, heeft de zorgvrager een indicatie beschermd wonen nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door de gemeente of door het CIZ.
De ambulante begeleiders van HV Reïntegratie & Zorg kunnen de zorgvrager ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie beschermd wonen.
Bij de gemeente volgt dan het zogenaamde “Keukentafelgesprek” met een consulent van de gemeente. In dit gesprek wordt geïnventariseerd binnen welke leefgebieden een zorgvrager hulpvragen heeft. De consulent adviseert welke vorm van hulpverlening het meest passend is om de hulpvragen van de zorgvrager te beantwoorden. Nadat advies kan de zorgvrager een zorgaanbieder uitkiezen die het beste aansluit bij zijn/haar hulpvragen. De aanvraag beschermd wonen vanuit de Wet Langdurige Zorg wordt aangevraagd bij het CIZ.
Beschermd wonen is bedoeld voor zorgvragers die door omstandigheden (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. De intensiteit van de ambulante begeleiding en woonzorg is hoger dan bij ambulante begeleiding. Zorgvragers zullen zelf hun huur, vaste lasten en voedingsgeld moeten betalen.

Binnen het beschermd wonen van HV Reïntegratie & Zorg geldt een 24-uurs bereikbaarheid via een calamiteitentelefoonnummer. Dit nummer is ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden bereikbaar

Back To Top