skip to Main Content

Als een zorgvrager ambulante begeleiding wil ontvangen van HV Reïntegratie & Zorg, heeft hij of zij hiervoor een indicatie vanuit de gemeente nodig. Zij bepalen of de zorgvrager in aanmerking komt voor ondersteuning en welke ondersteuning passend is bij de hulpvraag. Medewerkers van HV Reïntegratie & Zorg, kunnen zorgvragers ondersteunen bij het aanvragen van een gesprek.

De ambulante begeleiding richt zich op verschillende leefgebieden, met het doel zorgvragers zo snel mogelijk de regie over hun leven terug te geven en ze zo zelfstandig mogelijk te laten wonen in hun eigen woning.

De begeleiding van de ambulante begeleiding kan gericht zijn op;

  • Ontwikkelen en/of handhaven van de zelfredzaamheid, vaardigheid en gevoel van eigenwaarde van de cliënten
  • ondersteuning bij het huishouden;
  • vinden en continueren van dagbesteding/werk;
  • ondersteuning bij het leggen van contacten met instanties;
  • ondersteuning bij administratie en financiën;
  • ondersteuning in het aangaan en onderhouden van sociale contacten;
  • ondersteuning bij het invullen van vrije tijd.

Na een uitgebreide intake bij HV Reïntegratie & Zorg, wordt samen met de zorgvrager gekeken op welke leefgebieden ondersteuning gewenst is. Op basis van deze intakegegevens wordt er een ambulant begeleider, passend bij de zorgvrager en zijn problematiek gezocht. De ambulant begeleider is het vaste aanspreekpunt voor de zorgvrager en ketenpartners.

De ambulant begeleider zal samen met de zorgvrager korte en lange termijndoelen opstellen, die op regelmatige basis geëvalueerd worden.

Binnen de ambulante begeleiding van HV Reïntegratie & Zorg geldt een 24-uurs bereikbaarheid via een calamiteitentelefoonnummer. Dit nummer is ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden bereikbaar.

Back To Top